กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนามน ออกรับชื้อขยะตามชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนามน ตามโครงการ 3 ข.

Share on Line
Share on Pinterest