นายกเทศมนตรีรับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจากนายทองใบ อธิจร พร้อมครอบครัว

Share on Line
Share on Pinterest