เทศบาลตำบลนามน มอบวัสดุอุปกรณ์แต่งนอน พร้อมอาหารยังชีพให้กับศูนย์พักคอย Local quarantine​ ณ ที่ว่าการอำเภอนามน

Share on Line
Share on Pinterest