ประกาศเทศบาลตำบลนามน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest