ประกาศเทศบาลตำบลนามน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - 31 เดือนธันวาคม 2563)

Share on Line
Share on Pinterest