วิสัยทัศน์ ทต.นามน "เทศบาลตำบลนามนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน หลุดพ้นอบายมุข"

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ที่นี่..ตำบลนามน

  • 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนามน

  • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนามน

  • 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเที่ยง

  • 4 วัดศรีสะอาดนามน

  • 5 วัดป่าก้าวมงคล

  • 6 ศาลหลักบ้านโนนเที่ยง

  • 7 ตลาดสดเทศบาล

  • 8 ศาลหลักบ้านนามน

  • 9 อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก

  • 10 สวนสาธารณะเทศบาลตำบลนามน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.นามน ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000009
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000178
คน
icon
เดือนนี้
0000091
คน
icon
ปีนี้
0003809
คน
icon
ทั้งหมด
0040970
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest